Auto-immuunziekten

Auto-immuunziekten zijn ziekten waarbij het lichaam antistoffen aanmaakt tegen het eigen weefsel, waardoor er ontstekingsreacties ontstaan die bv. het darm slijmvlies/ gewrichtsoppervlak of klieren in hun functie bedreigen.Het organisme schiet door in een reactie die het lichaam moet beschermen, zodanig dat het zich tegen zichzelf keert.

Voorbeelden zijn: 

De Coltis Ulcerosa, ziekte van Crohn, Psoriasis, Ziekte van Bechterew, Ziekte van Hashimoto, Ziekte van Graves, SLE.

De ontstekingen moeten met ingrijpende medicatie worden geremd, waarbij nogal eens bijwerkingen de behandelingsmogelijkheden beperken; deze medicatie is meestal levenslang nodig.

Sinds ongeveer 15 jaar zijn homeopathische middelen ontwikkeld, die veel kunnen bijdragen aan een beter welbevinden van patiënten die deze ziekten hebben.Vaak zijn ze gemaakt van Lanthaniden: een serie in de chemie vrij laat ontdekte aardmetalen. Maar we vinden ook nu steeds meer plantaardige middelen die deze werking hebben.

Er zijn meerdere mogelijkheden om de behandeling van deze ziekten homeopathisch te ondersteunen. Ik zoek steeds naar de onderliggende balansverstoring waardoor de auto-immuunziekte kon ontstaan. Het geneesmiddel dat die balans weer helpt herstellen moet zo goed mogelijk passen bij de eigen kenmerken en levensloop van degene met de auto-immuunziekte. Het eigen herstelvermogen wordt gestimuleerd zodat vaak minder reguliere medicatie nodig is, of deze zelfs kan worden voorkomen. 

Daarnaast kan soms het homeopathisch gepotentieerde reguliere medicijn veel schelen voor de beruchte bijwerkingen van die medicatie, zodat die veel beter wordt verdragen.
 

deze pagina in wording ...