Moe na kanker

Kanker is een aangrijpende ziekte, en vooral chemotherapie en bestralingen geven naderhand nog vaak vermoeidheidsklachten.

Je bent blij dat alles achter de rug is.. maar... waarom blijf ik zo moe en lusteloos? soms weken, soms een paar dagen, in vlagen.
Ook de begrijpelijke angst kanker weer terug te krijgen is afmattend.
Homeopathie is een mooie kans om die restverschijnselen kwijt te raken.

Er zijn diverse geneesmiddelen ontwikkeld die je ondersteunen in deze herstelfase.
Sommige zijn heel specifiek gericht op verwerking van de bestralingen en de ontregeling die de chemo gaf.
Andere zijn veel toegespitster op jou als persoon: ik bekijk samen met jou welk factoren je gezonde balans hebben verstoord, soms al heel lang, en hoe je herstelvermogen kan worden ondersteund juist op die gebieden waar in jij het meest kwetsbaar bent.

Ook de vervolgtherapie die soms nog lang noodzakelijk is, kan de homeopaat begeleiden; bijvoorbeeld  de lastige gevolgen van hormoontherapie bij borstkanker of prostaatkanker.