chronische vermoeidheid

Altijd moe zijn kan je leven behoorlijk beïnvloeden. Helaas wordt vaak geen duidelijke oorzaak gevonden voor je moeheid bij de globale screening door de huisarts.

De huisarts kijkt meestal je suikerhuishouding en de schildklierwerking na en controleert of je geen bloedarmoede of andere tekorten hebt of een infectie hebt opgelopen. Als dat allemaal is uitgesloten en je redelijk of zelfs veel slaapt en als ook je stemmingshuishouding in orde lijkt, tja wat valt er dan te doen aan je moeheid? 

Waaróm herstel je niet? is dan een belangrijke vraag. Wat blokkeert je herstelvermogen?

De homeopathische benadering heeft aandacht voor je hele levensloop; die komt in het eerste consult uitvoerig aan de orde. Je gezondheidsgeschiedenis, belangrijke levensgebeurtenissen, je persoonlijke kwetsbaarheid, en ook de situatie in je werk en thuis komen aan bod in het eerste uur.

Als jouw persoonlijke situatie duidelijk is, en eventueel nog lichamelijk onderzoek, of aanvullend laboratoriumonderzoek is verricht, bekijk ik hoe de behandeling er voor jou gaat uitzien.

Soms is het nodig  mineraal of vitamine-tekorten eerst aan te vullen, of iets aan de darmbacteriën te verbeteren, bijvoorbeeld na veel antibiotica-gebruik of langdurige diarree.

Vaak kun  je tegelijkertijd al met en homeopathisch middel beginnen, dat jou als hele persoon ondersteunt en zo je herstelvermogen activeert.

Maar als mijn oordeel is, dat je beter eerst een andere behandeling kunt ondergaan zal ik dat dringend adviseren.

Ik zie je een aantal keren terug  meestal 1 x per 4-6 weken, tijdens de behandeling, om te kijken wat goed gaat en wat nog niet. De behandeling moet soms nog worden bijgesteld, of aangevuld. Elke contact dient ook om het homeopathische onderzoek nog verder aan te vullen.

Regelmatig bekijken we samen of het zinvol is om door te behandelen.