Behandeling

 

Voor wie?

Mensen in elke levensfase kunnen baat hebben bij homeopathie, van pasgeboren kinderen tot hoogbejaarde mensen. Mijn oudste patiënt is een 94-jarige, de jongste was 2 weken oud.
Homeopathie kan snel helpen bij acute problemen als griep, oorontsteking of een verrekte enkelband, maar het kan juist ook lang bestaande klachten oplossen. Ernstige en chronische ziekten als allergieën, migraine, hormonale stoornissen, fibromyalgie, de ziekte van Lyme, depressie kunnen sterk verbeteren en soms verdwijnen door een homeopathische behandeling.

 

Hoe gaat een homeopathische behandeling?

Ik neem veel tijd voor u als gehele mens. Bij uw eerste afspraak hebben we een uitvoerig gesprek van een uur, indien nodig doe ik ook een lichamelijk onderzoek, of  laboratorium onderzoek.
Samen met u kijk ik naar de geschiedenis van uw klachten en onderzoek wat uw eigen herstelmogelijkheid in de weg zit. Daarbij komt heel veel aan de orde uit uw levensgeschiedenis, uw erfelijke aanleg, uw karakter en het precieze verloop van uw klachten.
Dit uitvoerige onderzoek vormt de basis om de geneesmiddelen te kiezen die bij u passen. Die geneesmiddelen stimuleren uw herstelvermogen. Waarom dit uitvoerige onderzoek?

De basisgedachte van de homeopathie is dat blijvende klachten worden veroorzaakt door een algemene verstoring in het hele organisme. Een verstoring op één vlak heeft altijd invloed op andere. Als u bijvoorbeeld rouwt om een verlies (emotioneel), dan kost dat vaak slaap, maar soms ook eetlust, of uw darmen werken niet goed (lichamelijk), en u kunt zich korter concentreren (verstandelijk). Zo’n algehele ‘crisis’ vergt soms teveel van het herstelvermogen. Een of meer van de klachten blijven dan bestaan.
Samen met u zoek ik naar de oorzaak van de verstoring in uw organisme. Vaak zijn er patronen te herkennen in uw levensgeschiedenis en uw ziekteperioden.
Daarnaast is van belang hoe bij u deze klacht zich uit, want ieder mens reageert op zijn eigen unieke wijze. Juist de eigen-aardige details, dat waarin u zich van een ander onderscheidt, zeggen iets over úw herstelvermogen.

 

Verloop van de behandeling

Ik zal in het eerste consult met u bekijken of een homeopathische behandeling wel de beste stap is op dit moment, en of een combinatie met andere therapieën wenselijk is. Zo nodig, en met uw goedvinden, overleg ik met uw behandelend arts.

De eerste afspraak duurt een uur, de vervolgafspraken een half uur.
De eerste tijd komt u ongeveer eens per maand, dan kijken we wat het middel u heeft opgeleverd en hoe u verder kunt gaan.

Andere hulpverlening om uw gezondheid te bevorderen zal ik zeker adviseren als dat nodig is. Ik werk samen met enkele praktijken waarvan het aanbod nauw aansluit op de homeopathische manier van werken:

 

Helpt het altijd?

Het resultaat van de behandeling hangt vooral af van de juiste keus van het geneesmiddel en van de mate waarin uw herstelvermogen te activeren is. U draagt bij aan een goed onderzoek als u probeert zo eerlijk en volledig mogelijk te zijn in uw antwoorden, en het helpt altijd als u het consult voorbereidt door alles eens op een rijtje te zetten.
Herstel kan worden belemmerd, of langzamer verlopen, door de blijvende gevolgen van eerdere ziekte of operaties, of omdat de behandeling wordt gestart in een erg laat stadium van de ziekte.